فایل DLL چیست؟

در کامپیوتر، DLL که مخفف dynamic link library است مجموعه ای از برنامه های کوچک است، که هر کدام می تواند توسط یک برنامه بزرگتر که در کامپیوتر در حال اجرا است احضار شود. برنامه کوچکی که به برنامه بزرگتر اجازه برقراری ارتباط با یک وسیله ویژه مثل چاپگر (پرینتر) و یا اسکنر را میدهد همواره به عنوان یک برنامه DLL بسته بندی می شود( معمولا به ” فایل DLL ” اشاره می شود). مزیت فایل های DLL این است که، از آنجا که آنها در حافظه کامپیوتر (RAM) با هم به همراه برنامه اصلی بارگذاری نــمی شوند، فضا در RAM صرفه جویی می شود. وقتی که یک فایل DLL نیاز است، بعد بارگذاری و اجرا می شود. به طور مثال تا مادامی که یک کاربر microsoft word ( یک برنامه پردازش کلمه که توسط شرکت microsoft به وجود امده است ) دارد یک سند (Document) را ویرایش می کند، فایل DLL چاپگر نیاز نیست تا در RAM بارگذاری شود. اگر کاربر تصمیم به پرینت گرفتن آن سند بگیرد، سپس برنامه کاربردی Word باعث می شود تا فایل DLL چاپگر بارگذاری و اجرا شود.

این ویژگی چندین مزیت دارد : اول اینکه چون فایل های DLL فقط در هنگام نیاز بارگذاری می شوند ، وقتی مورد استفاده نباشند ، حافظه ای رو مورد مصرف قرار نمی دهند . دوم اینکه چون فایل DLL فایلی جداگانه هست ، برنامه نویسان می توانند بدون تاثیر روی برنامه فراخوان یا فایلهای DLL دیگر ، اصلاحات یا تغییراتی را در یک واحد ( فایل DLL ) انجام دهند .