مردم دنیا از اینترنت چه استفاده‌هایی میکنند؟

مردم دنیا از اینترنت چه استفاده‌هایی می‌کنند؟ ایمیل‌بازی رایج‌ترین فعالیت اینترنتی

داده‌های حاصل از اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نشان می‌دهد که ارتباطات اینترنتی همچنان متداول‌ترین فعالیت کاربران اینترنتی در بسیاری از کشورهاست و سایر فعالیت‌ها مانند دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و مبادلات تجاری، رواج کمتری دارند.

برای بسیاری از کاربران اینترنت در سنین مختلف، رایج‌ترین فعالیت اینترنتی ارسال و دریافت پست الکترونیک است. در کشورهایی چون نیوزیلند و شیلی، بیش‌ از ۹۰ درصد از کاربران اینترنت از پست الکترونیک استفاده می‌کنند و در اروپا نیز میانگین این کاربرد بسیار بالا و بیش‌تر از ۸۸ درصد است.

یکی از فعالیت‌های متداول‌ در اغلب کشورها کسب اطلاعات و دسترسی به اخبار از طریق اینترنت است. بیش از ۴۰ درصد از کاربران اینترنت در بسیاری از کشورها در مناطق مختلف از اینترنت برای این هدف استفاده می‌کنند. ارسال اطلاعات و پیغام فوری‌- از طریق شبکه‌های اجتماعی به طور روزافزونی در حال افزایش است. در کشورهایی که تازه‌ترین داده‌ها (مربوط به سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰) برای آن‌ها موجود است، سهم کاربران اینترنتی که در این فعالیت‌ها شرکت داشته‌اند به سطح بسیار بالایی رسیده است. برای مثال، در کلمبیا، برزیل، و فدراسیون روسیه، ۷۰ درصد از کاربران استفاده از اینترنت برای این منظور را گزارش داده‌اند.

یکی از یافته‌های جالب سنجش RIA این است که تقریباً ۲۵ درصد از کاربران (در ۱۷ کشور افریقایی) از اینترنت برای گرفتن اطلاعات برای دوست یا افراد خانواده استفاده کرده‌اند. این موضوع تأکیدی است بر این نکته که فواید اینترنت نه فقط به کسانی که عملاً به آن دسترسی دارند و از آن استفاده می‌کنند، بلکه به کسان دیگری نیز می‌رسد. این امر به ویژه در مناطق شهری صادق است که در آن‌ها ۳۰ درصد از کاربران از اینترنت برای همین منظور استفاده کرده‌اند. این رقم برای مناطق روستایی ۲۰ درصد است.

رواج اینترنت برای اهداف تفریحی در کشورهای مختلف متفاوت است. در آن دسته از کشورهای اروپایی و امریکای لاتینی که داده‌هایشان موجود است، حدود ۴۰ درصد از کاربران اینترنت از آن برای بازی و دانلود بازی‌ها استفاده کرده‌اند و این رقم با رقم ۱۳ درصد کاربری اینترنت در افریقا قابل قیاس است. در امارات متحده عربی و جمهوری کره به ترتیب ۶۷ و ۶۵ درصد از کاربران از اینترنت برای بازی و دانلود بازی‌ها استفاده می‌کنند. در حالی که این تفاوت‌ها تا حدی ممکن است به دلیل تفاوت فرهنگی بین کشورها باشد، نوع فعالیت‌هایی نیز که کاربران اینترنت می‌توانند در آن‌ها شرکت کنند به شدت تحت‌تأثیر نوع و کیفیت اتصال اینترنت قرار دارد.