آلودگی هوای تهران برای ششمین روز متوالی

امروز هوای تهران با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۵۱، برای ششمین روز متوالی در وضعیت آلوده قرار دارد.

آلودگی هوای تهران برای ششمین روز متوالی

شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد:

شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۵۱ قرار دارد و شاخص آلودگی روند صعودی دارد.

شاخص در ایستگاه‌های دانشگاه شریف، پیروزی، تربیت مدرس، منطقه ۲۰ و منطقه ۸ بیش از ۱۵۰ است.

در حال حاضر شاخص آلودگی هوا در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های حساس قرار دارد. برای ۲۴ ساعت آینده با استمرار کیفیت هوا، برای تهران آلودگی پیش‌بینی می‌شود.

 

منبع : کجارو